Husets historie

Af Niels Mortensen,
Skive byhistoriske Arkiv 

Da Skives første sportsmænd for godt 100 år siden fandt på at tage de engelske boldspil cricket og fodbold op, foregik det under primitive forhold.

Skive Byråd stillede byens dyrskue-, markeds- og festplads ved Grønnegade, der dengang lå i Skives vestlige udkant, til rådighed for de unge boldspillere. ”Banen” var bestemt ikke egnet til boldspil – den var fyldt med huller, og græs var der ikke meget af. Man sagde, at Skive-spillerne altid vandt på hjemmebane, for de vidste, hvor hullerne i banen var!

Opklædningsforholdene var ligeså primitive. Skive-spillerne klædte om hjemme, mens gæsterne måtte klæde om bag en busk!

Derfor var et stort ønske blandt Skives boldspillere, der i 1908 alle blev samlede i den samme klub - Skive Idrætsklub (SIK) – at få opført et klubhus ved ”Stadion”.

Det mål blev også nået i 1908, hvor ”det røde klubhus” blev bygget og taget i brug.

Klubhuset blev tegnet af den unge Skive-arkitekt Erik V. Lind, der var kendt for markante bygninger i Skive som ”Børsen” og Brogården”. Lind tegnede en beskeden bræddebeklædt bygning på ca. 7,5 gange 5 meter i en etage, med 45 grader tagpapdækket sadeltag. Over indgangsdøren sad der en beskeden kvist, som gav plads til en lille flagstang, hvorfra Dannebrog kunne veje ved festlige lejligheder.

SIK skaffede selv de nødvendige penge til materialer ved indsamling blandt klubbens medlemmer, lokale firmaer samt fra basarer og dilettantkomedier. Og så gik klubbens medlemmer ellers i gang med at bygge klubhuset i deres fritid.

Klubhuset havde stor betydning for medlemmerne, så der blev lagt megen opfindsomhed i den beskedne bygnings udsmykning. Flotte dørbeslag af støbejern, udskæringer i indgangsdøren og på indvendige døre, der viser motiver fra klubaktiviteterne: fodboldspillere og hækkeløbere.

Behov for en udvidelse
I løbet af det følgende årti voksede SIK’s medlemstal stille og roligt. Det medførte behov for mere plads i klubhuset. I 1919 tegnede en anden ung Skive-arkitekt, H. Toft Hansen, derfor en udvidelse af klubhuset. Bygningen blev forlænget med fire meter, forhøjet med yderligere en etage og forsynet med et meget fladere tagpapdækket sadeltag.

På den nye første sal blev der lavet omklædningsrum, bestyrelsesværelse og en overdækket altan til bestyrelse og de lokale sponsorer - i datiden kaldet honoratiores. Om- og tilbygningen kostede 1.137 kr. i materialer, og så klarede medlemmerne ellers som i 1908 resten ved frivillig arbejdskraft.

Det nye stadion
I midten af 1930’erne fik Skive Byråd kig på det store område ved Grønnegade til byggegrunde, i første omgang blokke for aldersrentenydere, og så måtte stadion og SIK vige.

Som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse anlagde Skive Kommune i 1941-1944 et nyt stadion ved Engvej. Kommunen lovede SIK at opføre et moderne klubhus ved den nye idrætsplads. Det kom til at volde vanskeligheder, for Anden Verdenskrig kom på tværs. Under krigen var der en skrap rationering af byggematerialer, som skulle forbeholdes til bolig- og erhvervsbyggeri.

Den første flytning
Det lovede klubhus blev udsat til fredeligere tider, og i stedet måtte kommunen købe det gamle klubhus i Grønnegade og flytte det til det nye stadion. I foråret 1944 pillede håndværkerne klubhuset ned – hvert eneste bræt blev omhyggeligt nummereret, så klubhuset kunne opføres på den nye plads ved Skive Å.

Ved flytningen blev der kun ændret ubetydeligt ved klubhusets indretning. En opgørelse fra 1944 viser, at flytningen fra Grønnegade til Engvej kostede ikke mindre end 12.000 kr.

I slutningen af 1950’erne blev altanen på første sal lukket ved udflytning af vinduer og inddraget til klublokaler. Ellers fremstår klubhuset i dag i det væsentligste som efter ombygningen i 1919 - som en fornem træbygning med udkraget overetage og med næsten alle de originale detaljer intakte.

Det røde klubhus fortæller om 100 års sportshistorie i Skive og om den initiativrigdom, Skives sportsfolk udfoldede for at skabe deres eget hus.

Mere om historien

Du kan læse en mere udførlig gennemgang af historien om Det Røde Klubhus i Niels Mortensens artikel fra Skive-bogen i denne PDF.

 
 Besøg fra Kiel i 1912

I 1912 fik Skive Idrætsklub for første gang besøg af en udenlandsk klub, den tyske fodboldklub ”Holstein” fra Kiel. SIK’erne er i mørke bukser.

 

Klubhuset, som det oprindeligt så ud ved indvielsen i 1908.

Det Røde Klubhus | CVR: 32485847 | Havnevej 16, 7800 Skive - Danmark | info@drk-skive.dk