Husets historie / Om foreningen

Derfor er det røde Klubhus værd at bevare!

Et 104 gammelt og noget ramponeret ”skur” – oven i købet et ”genbrugsskur” – er det værd at bevare?

Svaret er ja, når der er tale om ”det røde klubhus” i Skive, for huset er så vidt vides det ældste klubhus i provinsen, som er bevaret, udvendigt endda i det væsentlige stort set, som huset så ud i 1919!

Det mener en gruppe interesserede skibonitter, og derfor stiftede vi den 14. juni 2009 Foreningen ”Det Røde Klubhus”.

Historien

Det røde klubhus blev oprindeligt opført 1908 på det daværende ”stadion” i Grønnegade, som i virkeligheden var både dyrskue-, markeds-, fest- og sportsplads i ét. Bygherren var Skive Idrætsklub – SIK.

Klubhuset blev tegnet af den unge Skive-arkitekt Erik V. Lind, kendt for markante bygninger i Skive som ”Børsen” og Brogården”. Lind tegnede en beskeden bræddebeklædt bygning på ca. 7,5 x 5 meter i en etage, med 45 grader tagpapdækket sadeltag. Over indgangsdøren en beskeden kvist, der gav plads til en lille flagstang, hvorfra Dannebrog kunne veje ved særlige lejligheder. SIK skaffede selv de nødvendige penge til materialer ved indsamling blandt klubbens medlemmer, lokale firmaer samt fra basarer og dilettantkomedier. Og så gik klubbens medlemmer ellers i gang med at bygge klubhuset i deres fritid. Klubhuset havde stor betydning for medlemmerne, så der blev lagt megen opfindsomhed i den beskedne bygnings udsmykning. Flotte dørbeslag af støbejern, udskæringerne i indgangsdøren og på indvendige døre, der viser motiver fra klubaktiviteterne: fodboldspillere og hækkeløbere – det viser alt sammen, at medlemmerne ønskede, at huset skulle være noget særligt!

I løbet af det følgende årti voksede SIK’s medlemstal stille og roligt. Det medførte behov for mere plads i klubhuset. I 1919 tegnede en anden ung Skive-arkitekt, H. Toft Hansen, derfor en udvidelse af klubhuset. Bygningen blev forlænget med fire meter, forhøjet med yderligere en etage og forsynet med et meget fladere tagpapdækket sadeltag. På den nye første sal blev der lavet omklædningsrum, bestyrelsesværelse og en overdækket altan til bestyrelse og de lokale sponsorer - i datiden kaldet honoratiores. Om- og tilbygningen kostede 1.137 kr. i materialer, og så klarede medlemmerne ellers som i 1908 resten ved frivillig arbejdskraft.

I midten af 1930’erne fik Skive byråd kig på det store område ved Grønnegade til byggegrunde, i første omgang boligblokke for aldersrentenydere, og så måtte SIK vige.

Som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse anlagde Skive Kommune derfor i 1941-44 et nyt stadion ved Engvej. Kommunen lovede SIK at opføre et moderne klubhus ved den nye idrætsplads. Det kom til at volde vanskeligheder, for under verdenskrigen blev der indført en skarp rationering af byggematerialer, som skulle forbeholdes til bolig- og erhvervsbyggeri. Derfor måtte kommunen købe det gamle klubhus i Grønnegade af SIK og flytte det til det nye stadion.

I foråret 1944 pillede håndværkerne klubhuset ned – hvert eneste bræt blev omhyggeligt nummereret, så klubhuset kunne opføres på den nye plads ved Skive Å. Ved flytningen blev der kun ændret ubetydeligt ved klubhusets indretning. En opgørelse fra 1944 viser, at flytningen fra Grønnegade til Engvej kostede ikke mindre end 12.000 kr.

I slutningen af 1950’erne blev altanen på første sal lukket ved udflytning af vinduer og inddraget til klublokaler. Ellers fremstår klubhuset i dag i det væsentligste som efter ombygningen i 1919 - som en meget fornemt bearbejdet træbygning med udkraget overetage og med næsten alle originale detaljer intakte.

Det røde klubhus fortæller om 100 års sportshistorie i Skive og om den initiativrigdom, Skives sportsfolk udfoldede for at skabe deres eget hus.

Vores mål: et moderne klubhus i en historisk ramme!

Målene for Foreningen ”Det røde klubhus” er:

- At bevare og genopføre ”det røde klubhus” på en grund, beliggende mellem vejen fra Engvej til dyrskuepladsen og havnebanen – tæt på Skive Stadion og Skive Tennisklub.

- At sikre, at klubhuset genopføres, så husets ”skal” får samme udformning og genopføres i de samme materialer som efter husets ombygning og udvidelse i 1919.

- At sikre, at klubhuset indvendigt udstyres med moderne faciliteter, så det kan anvendes til foreningsaktiviteter – først og fremmest som samlings- og mødelokaler for idrætsklubber og andre kulturelle foreninger. Kort sagt – et moderne klubhus i en historisk ramme!

- At stå for den fremtidige drift af klubhuset, herunder udlejning af lokaler til foreninger og grupper, vedligeholdelse af huset m.m.

- At formidle kendskabet til ”Det røde Klubhus” som bygningsværk og monument for det frivillige idrætsarbejde i provinsbyerne.

Vores plan

1. Flytning af klubhuset:

Huset er flyttet til en grund ved hjørnet af Engvej/Havnevej. Grunden, der ejes af Skive Kommune, er så stor, at der også er plads til parkering, et par petanquebaner og en grill.

Klubhuset er vendt mod åen og havnen, så den genskabte balkon på første sal åbner sig mod åen og fjorden.

2. Huset indrettes på følgende måde:

Stueetagen

- Mødelokale på ca. 13 kvm.

- To toiletter, heraf et handicaptoilet.

- Lagerplads.

Første sal

- Mødelokale på ca. 50 kvm incl køkkenhjørne.

3. Finansiering af flytning og genopførelse:

- Skive kommune har afsat et beløb på 248.478 kr. til flytning af huset og påtaget sig at lægge en sandpude på grunden, så bygningen kan stå stabilt.

- Vi har indgået en aftale med Skive tekniske Skole om, at tømrerarbejdet gennemføres som en del af skolepraktikken for lærlinge, som Teknisk Skole tilrettelægger.

- Realdania, LAG Skive, Tuborgfonden, Spar Vest Fonden, Spar Nord og Salling Bank har ydet tilskud til projektet.

- Der er skaffet lokale sponsorbidrag i form af materialer og udførelse af arbejdsopgaver samt udlån af materiel og udstyr.

4. Driften af klubhuset fremover:

- Der skal tegnes årlige medlemsbidrag – for personer, foreninger og virksomheder - til sikring af husets basisdrift og vedligeholdelse.

- Foreninger, grupper m.m., der bruger huset, skal betale et beløb pr. dag for benyttelsen.

Foreningen ”Den røde Klubhus” Stiftet d. 14.juni 2009

Bestyrelsen

Niels Mortensen, Grønnegade 8, 7800 Skive, Sekretær

Thøger Berg Nielsen, Frederiksdal Alle 99, 7800 Skive

 Asbjørn H. Nordam, Humlevej 25, 7800 Skive  Formand

Poul Heskjær, Bjarkesvej 47, 7800 Skive

Poul Larsen, Petravej 22, 7800 Skive Kasserer

Suppleanter:

Else Lynggaard Olesen, Vindevej 116, 7800 Skive

Helle Pagaard, Henrik Lundsvej 23, 7800 Skive

Medlemsregistrator

Anette Bagger Laursen, Rønbjergparken 4, 7800 Skive

Det Røde Klubhus | CVR: 32485847 | Havnevej 16, 7800 Skive - Danmark | info@drk-skive.dk